Referenssit

Pohjois-Ritaharjun koulu

default

Tyyppi Koulu

Sijainti Oulu

Oppilasmäärä 340

Valmistumisvuosi 2023

Rakentaja Rave Rakennus


Pohjois-Ritaharjun koulu on Oulussa sijaitseva 340 oppilaan ala-aste. Koulun suunnittelu on toteutettu keväällä 2022 ja rakennus on valmistunut kesällä 2023. Toteutimme kohteeseen LVI- ja automaatiosuunnittelun sekä energialaskennnan.

Koulun LVI-suunnittelussa lähtökohtana oli tarjota oppilaille sekä henkilökunnalle viihtyisä ja nykyaikainen oppimisympäristö. Suunnittelua ohjasi sisäilmastoluokituksen taso S2 ja hiilidioksipitoisuuden sekä ääniolosuhteiden osalta tähdättiin korkeimmalle tasolle S1.

Sisäilmastotavoitteiden toteutumisessa ilmanvaihto nähtiin ratkaisevassa roolissa. Koulujen ominaispiirteenä on myös tilojen käyttöasteen vaihtelu; osa luokista voi olla tyhjillään ja myös ryhmien koot vaihtelevat. Tämä asettaa oman haasteensa hyvän sisäilman sekä energiatehokkuuden yhdistämiselle. Pohjois-Ritaharjun koulussa ilmanvaihto toteutettiin muuttuvailmavirtaisena, jolloin luokkatilojen ilmanvaihtoa voidaan säätää IMS-pelleillä tilojen lämpötilan ja hiilidioksipitoisuuden perusteella. Tällä varmistetaan optimaaliset olosuhteet ja säästetään energiaa pitämällä tilojen ilmanvaihto minimissä silloin, kun niissä ei oleskella. Säätö toteutettiin automaattisesti rakennusautomaation kautta.

Korkeat äänitasotavoitteet asettivat myös oman vaatimuksensa ilmanvaihdon suunnittelulle. Erityisesti päätelaitteiden valintaan kiinnitetttiin huomiota ja äänitasot laskettiin sekä simuloitiin tilakohteisti. Myös lämpötila- ja hiilidioksidiolosuhteet simuloitiin huoneittain, jotta varmistuttiin suunnitteluratkaisujen toimivuudesta ja että ne täyttävät kaikki annetut vaatimukset.

Koulusta löytyvät erilliset tilat tekniselle- sekä tekstiilityölle. Näihin tiloihin suunniteltiin ATEX-määräykset täyttävät purun- ja pölynpoistolaitteistot. Teknisen työn tiloihin suunniteltiin myös kiinteä paineilmajärjestelmä ja teknisen työn tiloissa oleva hitsaushuone varustettiin kiinteällä kaasujärjestelmällä hitsausta varten.

Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja lämpö jaetaan tiloihin pattereilla. Patterilämmityksen etuna koulurakennuksessa esimerkiksi lattialämmitykseen verrattuna on nopeampi reagointi lämpötilan säätöön sekä pattereiden siirtämisellä saavutettava muuntojoustavuus. Muista tiloista poiketen liikuntasalin lämmitys toteutettiin ilmalämmityksellä, jolloin seinätila jää vapaaksi ja vältytään pallopelien pattereille aiheuttamilta vahingoilta.

Suunnittelu toteutettiin kokonaisuudessaan tietomallintamalla. Tietomallinnuksen avulla jo suunnitteluvaiheessa löydettiin useampi tekniikan kannalta haastava paikka, joihin löydettiin ratkaisut yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Tällä varmistettiin, että työmaalla asennukset etenivät mahdollisimman sujuvasti ja koulu saatiin ajallaan oppilaiden käyttöön.

Kohde suunnitteliiin kokonaisuudessaan tietomallintamalla. Kuvassa on kuvakaappaus koulun LVI-tekniikan IFC-mallista.

Haluaisitko kuulla lisää tai keskustella omasta kohteestasi?

Referenssit

Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Neulanen Oy

Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7

Luotettava kumppani logo

Pauli Manninen

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109

Antti Välitalo

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058

Seuraa meitä somessa
Copyright © 2024 Insinööritoimisto Neulanen Oy