LVI-suunnittelua ja kumppanuutta

Yllätyksetön LVI-suunnittelu varmistaa projektisi onnistumisen

Nykypäivän vaatimukset rakennusten sisäolosuhteille ja energiatehokkuudelle ovat tiukat. Tämän myötä rakennuksissa on yhä enemmän LVI-tekniikkaa, joka muodostaa myös entistä suuremman osan rakennuskustannuksista. Yhdessä LVI-suunnittelun asiantuntijoidemme kanssa varmistat, että kohteesi LVI-tekniikka suunnitellaan järkevästi kaikki vaatimukset huomioiden, jolloin myös kustannukset pysyvät kurissa. 

LVI-suunnittelijamme ovat suunnitelleet useita vaativia asuin-, hoiva-, toimitila- sekä kouluhankkeita yli 137 yritysasiakkaalle.

Vaikka määrä tuo kokemusta ja osaamista, niin jokainen projekti on meille yksilö. Siksi haluamme auttaa sinua onnistumaan toiveidesi mukaisilla ja aina aikataulussa tehdyillä LVI-suunnitelmilla. Projektillesi nimettävä LVI-suunnittelija on aina tavoitettavissa ja valmiina auttamaan sinua hankkeen alusta loppuun.

Tiedämme, että rakennusprojektiin mahtuu myös monia yllätyksiä. Valitsemalla meidät kumppaniksesi lvi-suunnittelu ei kuitenkaan ole yksi niistä. 

Mikäli etsit yhteistyökumppaniksesi LVI-suunnittelijaa, joka aidosti välittää projektisi onnistumisesta, niin ota yhteyttä! 

3 syytä valita meidät LVI-suunnittelijaksi 

  • Todella tarkan resurssikalenterimme ansiosta pysymme aina sovitussa aikataulussa.  
  • Asiantuntijamme ovat joustavia ja aina saatavilla. He palvelevat sinua henkilökohtaisesti koko projektin ajan. 
  • Hallitsemme nykyajan suunnitteluteknologiat kuten tietomallinnuksen. Tietomallinnus tuo suunnitelmiin tarkkuutta työmaille ja sen avulla syntyy tuottavampia tiloja. 

LVI-suunnittelun asiantuntija tukenasi projektin alusta loppuun 

Kaikilla rakennuksilla on omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida LVI-suunnittelussa. Siksi asiantuntijamme ottavat aktiivisen roolin heti projektin alusta alkaen ja kartoittavat tarkasti tarvittavat lähtötiedot ja toiveesi. Näiden pohjalta suosittelemme sopivimpia teknisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan asennustyön sujuvuus, matalat investointi- ja käyttökustannukset sekä kohteen toimivuus ja siten käyttäjän tyytyväisyys. 

Tehokas projektin aloitus yhdistettynä tarkkaan resurssikalenteriimme varmistaa, että saat lvi-suunnitelmat käyttöösi aina aikataulussa. Lisäksi huolellisella lähtötietojen kartoituksella varmistamme, että suunnitelmat tehdään heti oikeilla tiedoilla. Siten LVI-suunnittelun myöhemmissä vaiheissa tai työmaalla ei tule yllätyksenä muutoksista aiheutuvia turhia lisätöitä. 

Joskus muutoksia kuitenkin tulee tai LVI-suunnittelun aikana herää kysymyksiä, joihin tarvitsee heti vastauksen. Siksi meillä on jokaiselle projektille nimetty yhteyshenkilöksi LVI-suunnittelija, joka pysyy samana projektin alusta loppuun. Hän on aina tavoitettavissa ja valmiina vastamaamaan pienimpiinkin kysymyksiisi. 

Tutustu myös asiakkaidemme tarinoihin:

Nykyteknologialla tehty LVI-suunnittelu varmistaa rakennuksen toimivuuden 

Tämän päivän suunnitteluteknologialla tehdyt LVI-suunnitelmat eivät vaadi arvauksia. Asiantuntijamme hyödyntävät LVI-suunnittelussa tietomallinnusta sekä erilaisia simulointeja, joilla varmistetaan tekniikan sopivuus sekä oikea mitoitus kohteeseen. Ei siis turhaa yli- tai alimitoitusta, joka aiheuttaa vain ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia. 

Myös LVI-tekniikka kehittyy jatkuvasti huimaa vauhtia ja sen perässä voi olla vaikeaa pysyä. Eikä sinun tarvitsekaan. LVI-suunnittelijamme ovat alan kehityksessä mukana ja osaavat ehdottaa kohteeseesi nykyajan toimivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Täytämme aina toiveesi ja vaatimuksesi olivatpa ne sitten kustannuksiin, energiatehokkuuteen, sisäolosuhteisiin tai hiilijalanjälkeen liittyviä. Voimme toteuttaa LVI-suunnittelun myös ympäristöluokituksia, kuten BREEAM tai LEED noudattaen.

Kohteen tyyppi ja suunnittelun laajuus määrittää LVI-suunnittelun hinnan 

LVI-suunnittelun hinta muodostuu pääasiassa rakennuksen tyypin ja koon mukaan. Lisäksi hintaan vaikuttavat muun muassa kohteeseen tulevan tekniikan määrä, kokousten ja kohdekäyntien määrä sekä tehdäänkö kohde tietomallintamalla.

Esimerkiksi kerrostaloissa LVI-suunnittelun hinta asettuu yleensä välille 4 – 6 €/m2 ja hoivakodeissa 6 – 8 €/m2.

LVI-suunnittelu etenee asiakkaan tahdissa

LVI-suunnittelun eteneminen sovitetaan aina sinun toimintatapaasi ja aikatauluusi sekä kohteen kokoluokkaan ja vaatimuksiin parhaiten sopivaksi. Eri vaiheiden tehtävien tarkemmassa määrittelyssä voidaan hyödyntää esimerkiksi Taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloa TATE18.

Jokaisessa projektissa sisällytämme kuitenkin vähintään alla olevat 6 vaihetta LVI-suunnitteluun. Kokemuksesta tiedämme, että tällä toimintamallilla saadaan tehokkaimmin heti toiveita vastaavat suunnitelmat, jolloin myöhempien muutosten ja lisätöiden määrä on minimissä.

  1. Neulasen järjestämä suunnittelun aloituspalaveri ja lähtötietojen keräys
  2. Luonnossuunnitelmien laatiminen sekä toimitus ja esittely asiakkaalle. Luonnossuunnitelmissa esitetään LVI-tekniikan periaatteet kuten laitteiden sijoittelu sekä IV-kanavien ja putkien reitit.
  3. Suunnitelmien muokkaus asiakkaan toiveiden mukaan
  4. Toteutussuunnitelmien laatiminen sekä toimitus ja esittely asiakkaalle
  5. Suunnitelmien muokkaus asiakkaan toiveiden mukaan ja hyväksytys viranomaisella
  6. Projektin läpivienti asiakkaan rinnalla

LVI-suunnittelun sisällössä huomioidaan asiakkaan toiveet ja kohteen ominaispiirteet

Lämmitys

Lämmitysjärjestelmien suunnittelussa lähdemme aina liikkeelle tarvittavan lämmitystehon simuloinnista. Tällä varmistamme, että kohteeseen tulee sopivan tehoinen ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä ilman yli- tai alimitoitusta.

Kohteen vaatimuksista ja ominaisuuksista riippuen lämmitysmuotona voi olla kaukolämpö, maalämpö, vesi-ilmalämpöpumppu tai muu lämpöpumppu. Lämmönjakona voidaan hyödyntää lattialämmitystä, ilmalämmitystä, pattereita tai kattosäteilijöitä.

Jäähdytys

Jäähdytyksen suunnittelussa hyödynnämme aina olosuhdesimulointia, jotta voimme varmistaa oikean tehomitoituksen ja jäähdytystehon riittävyyden kaikissa olosuhteissa. Kiinnitämme erityistä huomiota myös jäähdytyslaitteiden sijoitteluun, jolla varmistetaan miellyttävät olosuhteet ilman vedon tunnetta.

Jäähdytys voidaan suunnitella kohteesta riippuen lämpöpumpuilla tai kaukokylmällä toteutettavaksi. Maalämpökohteissa voidaan jäähdytykseen hyödyntää edullista maakylmää. Tilojen jäähdytyslaitteina voimme käyttää vaatimuksista riippuen jäähdytettyä tuloilmaa, kattosäteilijöitä, puhallinkonvektoreita, jäähdytyspalkkeja tai split-jäähdytyslaitteita (ilmalämpöpumppuja).

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelussa pidämme huolta, että putkisto on hiljainen ja veden laatu pysyy kaikissa tilanteissa hyvänä. Varmistamme aina simuloimalla veden painetason riittävyyden kauimmaisellekin vesipisteelle. Ongelmakohteissa suunnittelemme vesijohtoverkostoon tarvittavat vedenkäsittelylaitteet ja paineenkorotuksen, jotta varmistamme riittävän veden laadun ja painetason.

Vedenkäsittelylaitteistojen lisäksi suunnittelemme jätevedelle vaatimusten mukaiset öljynerottimet, rasvanerottimet ja hiekanerottimet. Myös hulevesien viivytys voidaan suunnitella erilaisilla ratkaisuilla asiakkaan toiveiden mukaan.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon suunnittelussa huomioimme yksilöllisesti jokaisen tilan käyttötarkoituksen ja henkilömäärän, jotta voimme taata puhtaan ja terveellisen sisäilman jokaiselle käyttäjälle. Haastavissa tiloissa hyödynnämme simulointeja, joilla varmistamme riittävän ja vedottoman ilmanvaihdon.

Ilmanvaihdon suunnittelussa kiinnitämme huomioita oikean lämmön talteenoton valintaan (pyörivä-LTO, vastavirta-LTO tai glykoli-LTO). Lämmön talteenoton lisäksi energiatehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä kiertoilmaa. Tilojen vaatimuksista riippuen ilmanvaihto voidaan suunnitella vakioilmavirtaisena tai muuttuvailmavirtaisena IMS-peltejä hyödyttäen. Suunnittelemme myös erikoiskohteiden kuten ammattikeittiöiden ilmanvaihdot.

Automaatiosuunnittelu pitää huolen, että LVI-tekniikka toimii oikein ja energiatehokkaasti

Automaatiosuunnittelulla on LVI-suunnittelun lisäksi kriittinen rooli rakennuksen toimivuudelle. Järkevästi suunniteltu automaatiojärjestelmä nopeuttaa rakennuksen käyttöönottoa, vähentää takuuajan ongelmia sekä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja viihtyvyyttä.

Asiantuntijamme voivat toteuttaa lvi-suunnittelun yhteydessä myös automaatiosuunnittelun, jolla varmistetaan, että tekniikka toimii juuri niin kuin pitää. Automaatiojärjestelmän laajuus ja tarvittavat toiminnot määritellään aina yhteistyössä kanssasi. Automaation asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan sinua valinnoissa, joilla varmistetaan toimiva ja kustannustehokas automaatiosuunnittelu.

Kokonaisvaltainen talotekniikkasuunnittelu säästää aikaa ja rahaa 

LVI-suunnittelun ja automaatiosuunnittelun lisäksi tarjoamme sähkösuunnittelua sekä energiasuunnittelua. Kaikki suunnittelu voidaan toteuttaa myös tietomallintamalla. Valitsemalla meidät suunnittelukumppaniksesi, kaikki talotekniikan asiantuntijamme työskentelevät yhdessä kanssasi varmistaakseen projektisi onnistumisen. 

Kokonaisvaltaisen talotekniikkasuunnittelun suurin hyöty on tekniikan saumaton yhteensopivuus. Suunnittelijamme varmistavat, kaikki tekniikka on yhteensopivaa, jolloin asennukset voidaan toteuttaa täysin suunnitelmien mukaan eikä työmaalla tule vastaan kalliita ja aikaa vieviä yllätyksiä. Säästät myös huomattavasti aikaa ja vaivaa, kun voit hoitaa kaiken talotekniikkaan liittyvän asioinnin yhdellä puhelinsoitolla tai sähköpostilla. 

Huolellinen laadunvarmistus on olennainen osa LVI-suunnittelua

Lupaamme sinulle laadukkaat, aikataulussa tehdyt ja työmaalla toteutuskelpoiset LVI-suunnitelmat. Haluamme, että laatu näkyy puheiden lisäksi myös käytännössä ja siksi kaikki LVI-suunnittelijamme noudattavat työssään Neulasen laatujärjestelmää.

Teemme kaikille suunnitelmille kaksinkertaisen tarkistuksen ennen kuin ne lähetetään asiakkaalle. LVI-suunnitelmien laatijan omatarkastuksen lisäksi toinen kokenut LVI-suunnittelija tarkastaa ja hyväksyy suunnitelmat. Suunnittelun alussa ja aikana tulevat lähtötiedot sekä suunnittelun eteneminen dokumentoidaan tarkasti, jotta mahdollisten sairaustapausten tai muiden poissaolojen vuoksi projekti ei viivästy.

Yllätyksettömän LVI-suunnittelun avulla toimiva ja toiveet täyttävä lopputulos 

Mielestämme LVI-suunnittelussa tärkeintä on, että rakennuksesta tulee toimiva ja asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttyvät. Oivaltavilla, loppuun asti hiotuilla suunnitteluratkaisuilla päästään parhaaseen lopputulokseen sekä säästetään selvää rahaa niin rakentamisen kuin käytön aikana. Kaikki tämä hyvässä yhteistyössä toteutettuna. 

Ota yhteyttä niin varmistetaan sinunkin projektisi onnistuminen. 

Tutustu asiakkaidemme tarinoihin

Toivo Group Oy, Vantaa

”Neulasella on sopiva yhdistelmä innokkuutta, avoimuutta ja ammattilaisuutta.”

Heikki Myllymäki
Rakennuttamisjohtaja, Toivo Group

Toimitilan LVIA-suunnittelu, Vantaa

”On hienoa, että asioita ei tehdä niin kuin on aina ennenkin tehty vaan etsitään uusia ratkaisuita.”

Atte Puura
Projektipäällikkö, Tekova

Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Neulanen Oy

Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7

Luotettava kumppani logo

Pauli Manninen

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109

Antti Välitalo

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058

Seuraa meitä somessa
Copyright © 2024 Insinööritoimisto Neulanen Oy