LVI- ja sähkösuunnitelmat digitaalisina, kolmiulotteisina malleina

Tietomallinnus (BIM) vähentää lisätöitä ja pitää työmaan aikataulussa

Asiantuntijamme voivat toteuttaa kaikki lvi- ja sähkösuunnitelmat tietomallintamalla. Tietomallinnus auttaa hahmottamaan talotekniikan sijoittelua rakennuksessa, sujuvoittaa työmaan etenemistä sekä vähentää työmaalla ilmenevien lisätöiden määrää.

Tietomallinnuksen avulla voidaan jo suunnittelupöydällä löytää ja ratkaista talotekniikan risteämäkohtia, joita olisi muuten lähes mahdoton havaita. Näiden risteäminen ratkaisu suunnitteluvaiheessa on usein kymmeniä kertoja halvempaa kuin työmaalla.

Suunnittelutiimimme toteuttaa korkeatasoista LVI- ja sähkösuunnittelua rakennusliikkeille, kvr-urakoitsijoille sekä kiinteistönomistajille ympäri Suomen. Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä ratkaisu sinun tarpeeseesi!

Yhteistyö Insinööritoimisto Neulasen kanssa toimii nykyään kuin ajatus. Heille ei tarvitse laittaa kuin muutama viesti ja he tietävät, mitä tulen tarvitsemaan seuraavaksi.

Ollimatti Lehto, Sievi Hyvinvointitilat Oy

3 syytä tilata tietomallinnetut LVI- ja sähkösuunnitelmat meiltä

  • Todella tarkan resurssikalenterimme ansiosta pysymme aina sovitussa aikataulussa.
  • Asiantuntijamme ovat joustavia ja aina saatavilla. He palvelevat sinua henkilökohtaisesti koko projektin ajan.
  • Hallitsemme nykyajan suunnitteluteknologiat kuten tietomallinnuksen. Tietomallinnus tuo suunnitelmiin tarkkuutta työmaille ja sen avulla syntyy tuottavampia tiloja.
Tietomallinnus esittely

Kustannussäästöjä tietomallinnetuilla suunnitelmilla

Tietomallintamalla toteutetuissa suunnitelmissa rakennusta ja kaikkea sen sisältämää talotekniikkaa voidaan tarkastella perinteisten tasopiirustusten lisäksi myös kolmiulotteisena. 3d-näkymän lisäksi malli sisältää laitteiden teknisiä tietoja ja siitä voidaan tarkastaa esimerkiksi yksittäisen säätöpellin tai –venttiilin säätöarvo. Huolellisesti toteutetusta mallista on luotettavaa ja helppoa etsiä tarvittavia tietoja lähempää tarkastelua varten.

Laadukas tietomalli toimii apuna sekä suunnittelussa että rakennusvaiheessa, mutta myös valmiin rakennuksen ylläpidossa koko sen elinkaaren ajan.

Suunnittelun aikana tietomallin hyödyt tulevat esille erityisesti suunnitelmien havainnollistamisessa ja yhteensovituksessa. Kokeneet asiantuntijamme löytävät ja ratkaisevat mallinnuksen avulla haastavimmatkin talotekniikan risteämäkohdat, jolloin työmaalla voidaan keskittyä asennuksiin lisätyölaskuista neuvottelun sijaan.

Rakennusvaiheessa tietomallinnuksen merkittävin hyöty on asennustyön sujuvuus, jolloin kustannukset ja aikataulu pysyvät budjetissa. Työmaalla ei pääse syntymään yllätyksiä, kun suunnittelijamme ovat jo suunnittelupöydällä varmistaneet, että tekniikalle on varattu riittävät tilat ja asennusjärjestys on mahdollinen.

Tietomallin hyödyntäminen ei myöskään lopu rakennuksen valmistumiseen, vaan se toimii muun muassa kiinteistönhuollon päivittäisenä työkaluna. Kiinteistönhuoltajan ei tarvitse esimerkiksi lähteä purkamaan alakattoja tiettyä iv-säätöpeltiä etsiessään, vaan hän voi etsiä sen mallista, jolloin säästyy hurjasti aikaa.

Tietomallinnuksen hyödyt

Havainnollisuus lisääntyy: Kolmiulotteisesta mallista on helpompi hahmottaa, millaista talotekniikkaa kohteeseen on suunniteltu ja miten se rakennuksessa kulkee. Suunnittelutiimin ja työmaahenkilöstön lisäksi tietomalli auttaa myös kiinteistön loppukäyttäjää ja ylläpitäjää hahmottamaan rakennuksen toimintaa.

Budjetointi tarkentuu: Tietomallinnetut suunnitelmat sisältävät oikean määrän oikeita tuotteita. Mallintamalla laadituista suunnitelmista saadaan tarkat määräluettelot urakkalaskennan ja budjetoinnin käyttöön.

Yhteensovitus helpottuu: Samaan tietomalliin voidaan yhdistää eri alojen suunnitelmia, mikä jouhevoittaa yhteistyötä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Samassa mallissa voivat esimerkiksi olla arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan suunnitelmat sekä lvi-, sähkö- ja automaatiosuunnitelmat.

Virheet vähenevät: Tietomallinnus vähentää virheitä ja parantaa siten suunnitelmien laatua. Mahdolliset ongelmakohdat voidaan mallin avulla löytää ja ratkaista jo suunnitteluvaiheessa, jolloin ne eivät aiheuta yllätyksiä ja lisäkustannuksia työmaalla

Miten tietomallinnus eroaa tavallisesta lvi- ja sähkösuunnittelusta

Tavallisesti lvi- ja sähkösuunnitelmat esitetään 2d-muodossa tasopiirustuksina. Kun siirrytään tietomallinnukseen, niin tavalliseen suunnitteluun verrattuna lisäämme tarkkuustasoa. Tällöin jokainen lvi- ja sähkösuunnitelmiin lisättävä putki, valaisin tai muu tuote on digitaalinen 3d-malli oikeasta tuotteesta. Kaikki talotekniikka sijoitetaan suunnitelmaan millilleen oikeaan kohtaan myös korkeussuunnassa, jolloin mallin 3d-näkymä saadaan vastaamaan todellista tilannetta.

Vaikka tietomallinnus vaatii tarkkuutta, niin hyppy tavallisesta suunnittelusta tietomallinnukseen ei kuitenkaan ole niin suuri kuin voisi kuvitella. Riittää, että valitset luotettavan ja tietomallinnuksen oikeasti hallitsevan suunnittelukumppanin projektiisi. Tällöin sinun ei tarvitse käyttää suunnittelunohjaukseen tai tietomallinnuksesta huolehtimiseen yhtään enempää aikaa kuin tavallisessa 2d-suunnittelulla toteutettavassa projektissa. Saat kaikki tietomallinnuksen hyödyt käyttöösi samalla ajallisella panostuksella.

Tietomallinnuksen voi tehdä myös kevyesti

Tietomallinnuksen ei tarvitse aina olla täydellistä. Keventämällä mallinnuksen sisältöä säästetään kustannuksista ilman, että tietomallin hyödyistä joudutaan juurikaan tinkimään.

Ensimmäinen kevennys voidaan tehdä pudottamalla tietomallista tieto pois. Tällöin puhutaan ainoastaan rakennuksen 3d-muodon sisältävästä tilamallista. Tilamalli soveltuu erinomaisesti niihin tapauksiin, kun mallia halutaan käyttää ainoastaan suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun sekä risteämäkohtien löytämiseen.

Toinen kevennys on mallintaa vain tietyt rakennuksen osat kuten tekniset tilat sekä tekniikan pääreitit, joissa kulkee paljon eri suunnittelualojen tekniikkaa pienessä tilassa. Lisäksi voidaan mallintaa yksittäinen esimerkkitila tai kerrostalossa esimerkiksi yksi kokonainen kerros. Tämä tapa soveltuu loistavasti kaikkiin kohteisiin ja sillä saadaan käyttöön suurin osa tietomallinnuksen hyödyistä erittäin pienillä kustannuksilla. Neulasella puhumme tästä tavasta kevytmallinnuksena.

Tietomallinnuksen hinta

Tietomallinnuksen hinta riippuu mallinnuksen tarkkuustasosta ja laajuudesta. Asiantuntijamme auttavat mielellään oikean mallinnuksen tarkkuustason valinnassa, jolloin et maksa turhasta. Lähtökohtaisesti perustasoinen tietomallinnus tuo lvi- tai sähkösuunnitteluun lisäkustannuksia noin 1 – 2 € / m². Kevytmallinnus eli teknisten tilojen, talotekniikan pääreittien sekä esimerkkitilan sisältävä mallinnus tuo lisähintaa noin 0,5 € / m².

Tietomallinnusta ei kuitenkaan pidä ajatella lisäkustannuksena. Esimerkiksi 5000 neliön toimitilarakennuksessa kevytmallinnus tuo lisähintaa noin 2500 €. Tällöin se maksaa itsensä takaisin, mikäli työmaalla säästytään yhdeltäkin yllätykseltä puhumattakaan mallinnuksen muista hyödyistä.

Etsitkö yllätyksetöntä suunnittelukumppania?

Jokainen neliö lasketaan. Autamme sinua säästämään aikaa, rahaa ja vaivaa yllätyksettömällä suunnitelmalla, joka on toteutettavissa sellaisenaan työmaallasi. Kaikkien lakien ja viranomaisvaatimusten lisäksi täytämme myös sinun toiveesi.

Asiantuntijamme voivat toteuttaa kaikki lvi- ja sähkösuunnitelmat tietomallintamalla. Mikäli etsit yllätyksetöntä suunnittelukumppania, joka on aidosti kiinnostunut projektistasi, niin ota meihin yhteyttä!

Tutustu asiakkaidemme tarinoihin

Toivo Group Oy, Vantaa

”Neulasella on sopiva yhdistelmä innokkuutta, avoimuutta ja ammattilaisuutta.”

Heikki Myllymäki
Rakennuttamisjohtaja, Toivo Group

Toimitilan LVIA-suunnittelu, Vantaa

”On hienoa, että asioita ei tehdä niin kuin on aina ennenkin tehty vaan etsitään uusia ratkaisuita.”

Atte Puura
Projektipäällikkö, Tekova

Tietomallinnuksen sanasto

Tietomallinnuksessa tulee vastaan termejä, joihin ei törmää tavallisessa lvi- tai sähkösuunnittelussa. Kokosimme tähän sanastoon yleisimmät.

Tietomalli

Digitaalinen rakennuksen 3d-malli. 3d-muodon lisäksi tietomalli sisältää tietoa esimerkiksi iv-kanavan materiaalista tai säätöpeltien mallista sekä säätöarvoista. Tietomallilla voidaan tarkoittaa sekä rakennuksen kaikkien suunnittelualojen tietomalleja yhdessä että yksittäisen suunnittelualan tietomallia.

Yhdistelmämalli

Tietomalli, joka sisältää kaikkien suunnittelualojen tuottamat tietomallit samassa näkymässä.

Tilamalli

Tietomalli, joka ei sisällä tietoa. Tilamallia käytetään, kun mallia halutaan käyttää ainoastaan rakennuksen suunnitelmien esittelyyn tai talotekniikan törmäystarkasteluihin.

BIM

Building information model(ing) eli BIM on suomeksi rakennuksen tietomalli(nnus)

IFC

Industry Foundation Classes eli IFC on avoin ja standardoitu tiedostoformaatti, joka mahdollistaa eri suunnitteluohjelmilla tuotettujen tietomallien teknisen yhteensopivuuden. IFC-tiedostomuodossa esitettyjä tietomalleja voidaan tarkastella siihen soveltuvilla ohjelmistoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi Trimble tai Solibri.

YTV2012

Yleiset tietomallivaatimukset 2012. YTV2012 eli ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” määrittelee vapaaehtoisesti noudatettavat standardit rakennusten tietomallinnuksen käyttöön Suomessa, ohjaten tietomallien luomista, hallintaa ja vaihtoa rakennusprojektin eri osapuolten välillä. Sen tavoitteena on parantaa projektinhallintaa ja kommunikaatiota, sekä yhtenäistää tietomallien käyttöä rakennusalalla.

Tietomallikoordinaattori

Henkilö, jonka vastuulla on eri suunnittelualojen tietomallien yhteensovittaminen ja törmäystarkastelu. Tietomallikoordinaattori

on usein erillinen henkilö. Joskus esimerkiksi pääsuunnittelija voi toimia tietomallikoordinaattorina.

Törmäystarkastelu

Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen tietomallin avulla. Törmäystarkastelulla voidaan löytää pienimmätkin ja muuten vaikeasti havaittavat risteämäkohdat.

Ota yhteyttä talotekniikan ammattilaiseen

Insinööritoimisto Neulanen on erikoistunut LVI- ja sähkösuunnitteluun. Tietomallinnus toteutetaan laadukkaasti, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan sekä aina aikataulussa. Olemme luottokumppani, jonka kanssa yhteistyö ulottuu myös suunnittelutyön ulkopuolelle. Pidämme aktiivisesti yhteyttä ja vastaamme kysymyksiin nopeasti.

Mikäli etsit aktiivista ja helposti lähestyttävää talotekniikan ammattilaista projektiisi tai vaikka pitempiaikaiseksi kumppaniksi, ota meihin yhteyttä!

Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Neulanen Oy

Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7

Luotettava kumppani logo

Pauli Manninen

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109

Antti Välitalo

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058

Seuraa meitä somessa
Copyright © 2024 Insinööritoimisto Neulanen Oy