Uusitut LVIA- ja sammutuslaitteistojen piirrosmerkit – mitä uudistuksesta tulee tietää 

Joulukuussa 2023 julkaistiin uusittu ohjekortti RT 103684 LVIA- ja sammutuslaitteistojen piirrosmerkit. Ohjekortissa esitetään yleisimmät käytössä olevat LVI-, sammutuslaitteisto- ja rakennusautomaatiosuunnitelmissa esitettävät piirrosmerkit ja esitystapaohjeet. 

Ohjekortin päivitys alkoikin olla ajankohtainen, sillä kortin aikaisempana versiona on toiminut vuonna 1978 laadittu Rakentamismääräyskokoelman osa D4. Vaikka rakentamisalaa välillä kutsutaankin varsin hitaasti muuttuvaksi, niin voidaan varmasti todeta, että lähes 50 vuotta vanha ohjekortti ei varmasti kaikilta osin ole vastannut tätä päivää. 

Ohjekortin uudistuksen tavoitteena on ollut yhtenäistää nykyisiä esitystapoja sekä helpottaa suunnitelmien luettavuutta. Mahdollisimman yhtenäiset suunnitelmien esitystavat helpottavat kaikkia osapuolia: Urakkalaskenta tuottaa paremmin vertailukelpoisia tarjouksia ja työmaalla asennusvirheen mahdollisuudet vähenevät. Myös työmaan valvonta sekä suunnitelmien tarkastukset helpottuvat. 

Mikä muuttuu? 

Tässä vaiheessa varmasti herää kysymys, että mikä piirrosmerkeissä on muuttunut ja tarvitseeko suunnitelmien lukeminen opetella uudestaan? Hyvä uutinen on, että ei tarvitse. Tasopiirustuksissa korkeusasemat merkitään edelleen samoilla viivatyypeillä ja pumput sekä venttiilit näyttävät edelleen samalta. 

Uudistuksessa ei ole lähdetty muuttamaan toimivia piirrosmerkkejä, vaan enemmänkin tehty tarkennuksia sekä lisätty puuttuvia. LVI-tekniikka on kehittynyt huomattavasti vuodesta 1978 ja uudistettuun versioon on pyritty tuomaan merkintätapa kaikelle tällä hetkellä käytössä olevalle lvi-tekniikalle. Merkintätavoissa on esitetty sekä tasopiirustuksissa että kaaviossa käytettävä esitystapa.  

Yhtenä uutuutena uudistetusta ohjekortista löytyy oma osio rakennusautomaatiolle. Tästä osiosta löytyy muun muassa antureiden, säätimien sekä kaapelointien esitystavat.  

Erityisen merkittävä uudistus on kuitenkin laitteille määritetty yleistunnus ja yleisnimi. Nämä liittyvät vahvasti uuteen rakennuslakiin, joka on myös syynä, miksi ohjekorttia lähdettiin uusimaan juuri nyt lähes 50 vuotta edellisen version valmistumisen jälkeen. Yleistunnuksen ja yleisnimen tarkoituksen selittäminen vaatii kuitenkin hieman taustoitusta, josta kerromme seuraavassa osiossa. 

Uusi rakentamislaki ja RAVA3Pro-hanke uudistuksen takana

Ohjekortin uudistuksen taustalla on uusi rakentamislaki sekä RAVA3Pro-hanke. Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva uusi rakentamislaki edellyttää, että myös lvi-suunnitelmat tulee laatia tietomallintamalla tai muuten koneluettavassa muodossa. Tavoitteena on, että myös rakennusvalvonnat tuotaisiin digiaikaan ja suunnitelmien tarkistusta voitaisiin tehdä osittain koneellisesti, jolloin lupien käsittely tehostuu ja nopeutuu. 

Suunnitelmien tarkastus koneellisesti ei kuitenkaan toimi, jos jokainen suunnittelutoimisto merkitsee esimerkiksi lämmönjakokeskuksen eri tavalla suunnitelmiinsa. Tämän vuoksi tarvitaan vakiointia, johon on tartuttu eri kaupunkien rakennusvalvontojen RAVA3Pro-hankkeessa. Hankkeen yhtenä tuloksena on laadittu talotekniikan koodistot ja sanastomääritykset.  

Talotekniikan koodistossa on käytännössä määritetty kaikille talotekniikkalaitteille ja -järjestelmille oma vakioitu koodi sekä yleistunnus ja yleisnimi. Näiden käyttäminen mahdollistaa uuden rakennuslain vaatiman koneluettavuuden.  

Rakennusvalvontojen koneelliset tarkastussäännöt tulevat myös pohjautumaan koodiston yleisnimien arvoihin. Yksinkertainen esimerkki koneellisesta tarkastuksesta on, onko kaikissa pesuhuoneissa lattiakaivo. Tämä edellyttää, että suunnitelmat on laadittu tietomallintamalla ja arkkitehti on määrittänyt jokaisen pesuhuoneen tilatyypin koodiston mukaan ja vastaavasti lvi-suunnittelija on määrittänyt jokaisen lattiakaivon koodiston mukaan. Näin voidaan helposti luoda tarkastussääntö, että kaikkien pesuhuoneen tilatyypin koodilla merkittyjen tilojen tulee sisältää lattiakaivon koodilla oleva tuote. 

Yllä olevasta esimerkistä huomataan, että koneellinen tarkastus toimii vain, jos merkinnät on tehty koodiston mukaan. Tämän vuoksi on tärkeä varmistaa, että suunnitelmissa siirrytään käyttämään oikeita merkintätapoja ja käytettävät suunnitteluohjelmat sisältävät koodiston tiedot. Neulasella olemme jo ottaneet uudet esitys- ja merkintätavat käyttöön. Suosittelemme myös kaikkia tilaajia jatkossa vaatimaan näiden noudattamista. 

Koodistoihin ja sanastomäärityksiin voi tutustua sivulta http://www.rava3pro.fi/ kohdasta tulokset -> TATE. Koodistot ovat vielä virallisesti luonnosversioita, mutta niiden sisältö ei tule kuitenkaan enää muuttumaan. 

Haluatko kuulla lisää?

Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Neulanen Oy

Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7

Luotettava kumppani logo

Pauli Manninen

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109

Antti Välitalo

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058

Seuraa meitä somessa
Copyright © 2024 Insinööritoimisto Neulanen Oy