Vältä kalliit virheet valaistuksen ohjausjärjestelmän valinnassa – 6 yleistä vaihtoehtoa vertailussa

Nykypäivänä lähes kaikissa kiinteistöissä on käytössä jonkinlainen automaattinen valaistuksen ohjausjärjestelmä. Yksinkertaisimmillaan se voi sytyttää ja sammuttaa ulkovalaistuksen hämäräkytkimen mukaan. Monipuolisimmillaan järjestelmä säätää jatkuvasti valaistustehoa ja värilämpötilaa sisään tulevan luonnonvalon perusteella. 

Yleensä aina valaistuksen ohjausjärjestelmällä pyritään lisäämään kiinteistön käyttömukavuutta sekä energiatehokkuutta. Erityisesti suuremmissa kiinteistöissä automaattisella valaistuksen ohjauksella voidaan säästää huomattavia summia sähkölaskusta.

Kuten muussakin tekniikassa, niin myös valaistuksen ohjausjärjestelmissä markkinoilla on tarjolla useita eri vaihtoehtoja eri ominaisuuksilla sekä eri hintaluokissa. Siksi on tärkeää miettiä aina kohdekohtaisesti, mitä ominaisuuksia valaistuksen ohjaukselta halutaan ja millä järjestelmällä ne voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Tämän artikkelin luettuasi tiedät 6 yleistä vaihtoehtoa valaistuksen ohjaukseen sekä niiden hyvät ja huonot puolet. Lisäksi kerromme minkälaisiin kohteisiin itse kyseisiä järjestelmiä suosittelemme tai emme suosittele.

1. Rakennusautomaatio 

Yleisin käytössä oleva valaistuksen ohjausjärjestelmä on varmasti kiinteistön oma rakennusautomaatiojärjestelmä. Rakennusautomaation etuna on, että se tulee lähtökohtaisesti kaikkiin uusiin rakennuksiin, jolloin erillistä valaistuksen ohjausjärjestelmää ei välttämättä tarvita. 

Rakennusautomaatio sopii erinomaisesti valaistuksen ohjaukseen, mikäli halutaan tehdä yksinkertaisia päälle/pois -ohjauksia esimerkiksi kellonajan mukaan. Ongelmaksi puolestaan muodostuu monipuolisemmat ohjaukset, kuten automaattinen himmennys tai päivänvalon mukaan säätyvä vakiovalo-ohjaus. Näitä on haastava toteuttaa järkevällä hinnalla pelkästään rakennusautomaation avulla. 

Suosittelemme aina jokaisessa kohteessa ensimmäisenä tutkimaan riittävätkö rakennusautomaation ominaisuudet toteuttamaan tarvittavat valaistuksen ohjaukset. Mikäli vastaus on ei, niin vasta tämän jälkeen kannattaa harkita erillistä valaistuksen ohjausjärjestelmää. 

Plussat 

 • Yleensä kaikissa kiinteistöissä valmiina. 
 • Sopii erinomaisesti päälle-pois -ohjauksiin kuten esimerkiksi aikaohjelmiin. 
 • Edullinen ja yhteensopiva käytännössä kaikkien valaisimien kanssa. 

Miinukset 

 • Monipuolisempien ohjausten, kuten himmennysten tai vakiovalo-ohjausten toteutus on usein kallista.
 • Muutokset vaativat sähkötöitä. 

Suosittelemme 

 • Kohteisiin, joissa riittää yksinkertainen valaistuksen ohjaus. 

Emme suosittele 

 • Kohteisiin, joissa halutaan monipuolista ja muunneltavaa valaistuksen ohjausta.

2. DALI 

Kun siirrytään varsinaisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin, niin DALI on yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä. Tunnettuus ja yleisyys ovat myös DALI:n etuja, sillä yhteensopivia tuotteita sekä asennus- ja ohjelmointiosaamista löytyy paljon.  

Toinen DALI:n etu on monipuolisuus ja järjestelmällä on yleensä mahdollista toteuttaa erikoisemmatkin toiveet valaistuksen ohjaukseen liittyen. DALI:ssa jokainen valaisin on yksilöllisesti ohjelmoitavissa, jolloin ohjauksia voidaan myös muuttaa laajasti jälkikäteen. 

DALI:n haittapuolena on hinta. Valaisimet ovat usein kalliimpia kuin perusmallit ja myös ohjauslaitteet sekä DALI-väylän kaapelointi maksaa. Lisäksi käyttöönotto sekä ohjauksien muutokset vaativat usein ammattilaisen suorittamaa ohjelmointia.

Plussat 

 • Tunnettu järjestelmä. Markkinoilta löytyy paljon tuotteita sekä asennus- ja ohjelmointiosaamista. 
 • Monipuolinen ja muunneltava. 

Miinukset 

 • Hinta. DALI-yhteensopivat valaisimet ovat hieman tavanomaista kalliimpia ja vaativat väyläkaapeloinnin. 
 • Käyttöönotto ja muutokset vaativat yleensä ammattilaisen suorittamaa ohjelmointia. 

Suosittelemme 

 • Kohteisiin, joissa tarvitaan monipuolista ja muunneltavaa valaistuksen ohjausta. 

Emme suosittele 

 • Kohteet, joissa käyttäjä haluaa tehdä itse muutoksia valaistuksen ohjauksiin säännöllisesti. 

3. Paikallinen DALI 

Monesti tulee vastaan tapauksia, joissa rakennusautomaation mahdollisuudet valaistuksen ohjaukseen eivät riitä, mutta varsinainen valaistuksen ohjausjärjestelmä kuten DALI on liioittelua. Näissä tapauksissa paikallinen DALI on oiva vaihtoehto. 

Paikallinen DALI sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa valaistuksen ohjaus halutaan ainoastaan yksittäisiin tiloihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi käytävät, neuvotteluhuoneet tai pienemmän liiketilat. Näissä säästetään usein muutamia tonneja verrattuna keskitettyyn DALI:iin. 

Paikallisessa DALI:ssa kaikki äly ja ohjelma sijaitsevat yksittäisessä valaistusryhmässä, jolloin ei tarvita erillistä DALI-reititintä sekä ohjelmointi on yksinkertaisempaa. Usein myös DALI-väyläkaapelointi on lyhyempää ja asennuskustannukset siten pienempiä. 

Plussat 

 • Kevyempi ja edullisempi kuin DALI. Ei tarvitse DALI-reititintä ja ohjelmointi on yksinkertaisempaa. 
 • Pääosin samat laajat ohjausmahdollisuudet kuin keskitetyssä DALI:ssa 

Miinukset 

 • Muunneltavuus ei ole yhtä laaja kuin keskitetyssä DALI:ssa 

Suosittelemme 

 • Kohteet, joissa halutaan monipuolinen valaistuksen ohjaus vain yksittäisiin tiloihin. 

Ei sovellu 

 • Kohteet, joissa halutaan kattava järjestelmä ja paljon ohjausmahdollisuuksia. 

4. Casambi 

Aiemmin mainituista järjestelmistä poiketen Casambi on kokonaan langaton eli se ei vaadi laitteiden virransyöttöä lukuun ottamatta muuta kaapelointia. Casambi toimii Bluetooth Low Energy tekniikalla eikä vaadi internet-yhteyttä toimiakseen. 

Langattomuuden ansiosta Casambin asennus vaatii muita järjestelmiä vähemmän kaapelointityötä eikä järjestelmä tarvi myöskään erillisiä reitittimiä tai säätölaitteita. Vastaavasti kuin DALI:ssa, niin myös Casambissa on paljon toimintoja valaistuksen ohjaukseen. Casambissa on panostettu myös helppokäyttöisyyteen ja valaistusta on yksinkertaista ohjata sekä muokata järjestelmän omalla sovelluksella. 

Casambin haittapuolena on, että yhteensopivia valaisimia ei ole niin paljon kuin esimerkiksi DALI:ssa. Valaisimet ovat myös yleensä DALI:a kalliimpia. Tosin langattomuudesta johtuva asennuksen helppous sekä erillisten säätölaitteiden tarpeettomuus voivat kääntää kohteesta riippuen kokonaiskustannukset toisinpäin. 

Plussat 

 • Helppo asennus. Erillisiä ohjauskaapeleita tai säätölaitteita ei tarvita 
 • Laajat valaistuksen ohjausmahdollisuudet sekä yksinkertainen käyttöliittymä.

Miinukset 

 • Rajallinen tuotevalikoima.
 • Valaisimet ovat usein kalliimpia kuin DALI:ssa.

Suosittelemme 

 • Kohteisiin, joissa tarvitaan monipuolista valaistuksen ohjausta. 
 • Langattomuuden ansiosta erityisesti saneerauskohteisiin.

Emme suosittele 

 • Casambi sopii lähes kaikkiin kohteisiin, mutta kustannusvertailu on syytä tehdä ennen lopullista valintaa.

5. KNX 

DALI:n ja Casambin lisäksi tunnettu valaistuksen ohjausjärjestelmä on KNX. Aiemmin mainituista poiketen KNX-järjestelmään on mahdollista lisätä laajemmin muuta talo- ja turvatekniikkaa, jolloin se voi toimia valaistuksen ohjauksen lisäksi myös kokonaisena rakennusautomaatiojärjestelmänä. Tämän takia KNX-pohjaiset järjestelmät ovat suosittuja pientalojen kotiautomaatiossa. 

KNX-järjestelmän etuja ovat valaistuksen ohjauksessa monipuoliset säätömahdollisuudet sekä muunneltavuus. DALI:iin verrattuna asennus- sekä ohjelmointiosaamista löytyy kuitenkin vähemmän erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Myös komponenttien hinnat ovat usein DALI:a korkeampia, jonka vuoksi emme yleisesti suosittele KNX-järjestelmän käyttöä muissa kuin pienkohteissa. 

Plussat 

 • Monipuolinen ja muunneltava. 

Miinukset 

 • Asennus- ja ohjelmointiosaamista ei ole yhtä laajasti kuin DALI:ssa. 
 • Komponentit ovat usein DALI:a kalliimpia 

Suosittelemme 

 • Varauksin omakotitaloihin tai muihin pieniin kohteisiin. 

Emme suosittele 

 • Muut kohteet kuin yllä mainitut 

6. Perinteinen painikeohjaus eli päälle/pois -ohjaus 

Valaistuksen ohjauksesta puhuttaessa ei koskaan kannata unohtaa perinteistä painikeohjausta. Monissa tapauksissa painikkeilla tai perinteisillä liiketunnistimilla voidaan luoda edullisesti toimiva ja energiatehokas valaistuksen ohjaus ilman panostusta erilliseen ohjausjärjestelmään. 

Kytkin- tai liiketunnistinohjauksen etuna on edelleen yksinkertaisuus, edullisuus ja varmatoimisuus. Se soveltuu hyvin kohteisiin, joissa ei tarvita erityisen monimutkaisia säätöjä tai ohjelmointia, kuten asuntoihin, pieniin toimistoihin sekä varastoihin.

Plussat 

 • Helppo, edullinen ja varmatoiminen.

Miinukset 

 • Rajalliset ohjausmahdollisuudet.
 • Muutokset vaativat sähkötöitä.

Suosittelemme 

 • Kaikki kohteet, missä ei haluta liiketunnistinta kummempaa automaatiota. 

Emme suosittele 

 • Kohteet, joissa halutaan monipuolinen ja muunneltava valaistuksen ohjaus. 

Haluatko apua oikean valaistuksen ohjausjärjestelmän valinnassa?

Ota yhteyttä

Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Neulanen Oy

Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7

Luotettava kumppani logo

Pauli Manninen

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109

Antti Välitalo

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058

Seuraa meitä somessa
Copyright © 2024 Insinööritoimisto Neulanen Oy