Korjaussuunnittelu

LVI- ja sähkösuunnittelu korjaushankkeissa vakaalla ammattitaidolla

LVI- ja sähkösuunnittelu ovat olennainen osa lähes kaikissa rakennuksen korjaus- ja muutostöissä. Huolellinen talotekniikan korjaussuunnitelma antaa selkeät ohjeet remontille ja auttaa pitämään työn kustannukset kurissa. Toteutamme lvi- ja sähkösuunnittelua tilamuutoshankkeissa, linjasaneerauksissa, energiaremonteissa sekä sähköauton latausjärjestelmiin liittyvissä projekteissa.

Insinööritoimisto Neulanen tarjoaa käyttöösi parhaat lvi- ja sähkösuunnittelijat, kun korjaus- ja muutostyöt tulevat ajankohtaisiksi toimenpiteiksi!

Tilamuutokset

LVI- ja sähkösuunnittelu on tärkeässä roolissa erilaisten tilamuutosten toteuttamisessa. Tilan käyttötarkoituksen muutos, kuten toimiston muuttaminen liiketilaksi tai päinvastoin, voi vaatia merkittäviä taloteknisiä muutoksia. Myös huonejärjestysten muuttaminen esimerkiksi remontin tai toiminnallisten tarpeiden muuttumisen seurauksena edellyttää useimmiten muutoksia talotekniikkaan.

Ennen suunnittelua on tärkeää kartoittaa kohteen olemassa oleva talotekniikka sekä asiakkaan toiveet ja tarpeet uusien tilojen suhteen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi valaistuksen, ilmanvaihdon tai jäähdytyksen suunnittelua uusiksi. Teemme tarkan selvityksen kohteen nykyisestä tilasta osana korjaussuunnittelua, jotta voimme määrittää tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman tarkasti.

Budjetin asettaminen on myös olennainen osa korjaussuunnittelua. Tavoitteenamme on aina löytää ratkaisut, jotka ovat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti järkeviä. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa läpi koko prosessin, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kun olemme kartoittaneet kohteen ja määrittäneet asiakkaan tarpeet, alamme työstää suunnitelmaa tilamuutoksesta.  Hyvä lvi- ja sähkösuunnittelu on perusta onnistuneelle tilamuutokselle, joka toteuttaa asiakkaan toiveet ja tarpeet mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Linjasaneeraus

Linjasaneerauksien lvi-suunnittelu on monipuolista ja vaatii ammattitaitoa sekä perehtymistä suunnitteilla olevaan kohteeseen. Toteutamme linjasaneerauksen lvi-suunnittelua sekä perinteisellä mallilla että hybridimallilla. Perinteisellä mallilla tarkoitetaan tapaa, jossa putket ja viemärit uusitaan kokonaisuudessaan nykyisille paikoilleen. Hybridimallissa puolestaan putkille voidaan etsiä uusia reittivaihtoehtoja ja viemärit voidaan uusimisen sijaan korjata kokonaan tai osittain sukittamalla.

Yksinkertaisimmillaan linjasaneerauksella tarkoitetaan käyttövesiputkien sekä viemäreiden uusimista ja korjausta. Linjasaneerauksen yhteydessä voidaan kuitenkin tehdä myös muita talotekniikkaan liittyviä korjauksia ja parannuksia, jolloin saadaan kustannushyötyä verrattuna erikseen toteutettaviin hankkeisiin. Esimerkiksi ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmät voidaan korjata energiatehokkaammiksi ja myös sähköjärjestelmät, mukaan lukien atk-kaapelit, voidaan päivittää ajanmukaisiksi.

LVI-suunnittelu on avainasemassa linjasaneerauksen onnistumisessa. Ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu varmistaa, että saneeraus toteutetaan tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja kestävästi. Linjasaneeraus on myös merkittävä investointi, joka parantaa asumismukavuutta ja kiinteistön arvoa. LVI-suunnittelun lisäksi voimme toteuttaa myös sähköjärjestelmien uusimiseen tarvittavan sähkösuunnittelun.

Energiaremontti

Energiaremontilla tarkoitetaan tyypillisesti ilmanvaihto-, lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmien muuttamista tai uusimista energiatehokkaammiksi. Näitä toimenpiteitä voidaan myös täydentää useilla muilla teknisillä ratkaisuilla. Valaistuksen modernisointi esimerkiksi uusimalla vanhat valaisimet LED-valoiksi tai tehostamalla valaistuksen ohjauksia voi olla yksi tällainen toimenpide. Onnistuneen energiaremontin lopputuloksena on usein sekä säästöjä energiakuluissa että viihtyisämmät sisäolosuhteet. Toteutamme energiaremontteihin sekä lvi- että sähkösuunnittelua.

Lämmitysjärjestelmän tasapainotus on toinen yleinen energiatehokkuutta parantava toimenpide. Sen tarkoituksena on varmistaa, että lämpö jakautuu tasaisesti rakennuksen eri osissa, estäen lämpöhukkaa ja saavuttaen säästöjä lämmityskuluissa.

Myös automaatiosuunnittelu on tärkeä tekijä energiaremontin onnistumisessa. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla automaatiolla varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellusti sekä helpotetaan järjestelmien käyttöä ja valvontaa.

Sähköauton latausjärjestelmät

Suunnittelemme sähköauton latausjärjestelmät huolellisesti jokaiseen kohteeseen erikseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kartoitamme nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetin ja esitämme asiakkaalle vaihtoehdot erilaisten sekä eri tehoisten latauslaitteiden asentamiseksi.

Nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetin selvittäminen on kriittisen tärkeää, jotta voimme varmistaa, että latauslaitteiston asennus on turvallista ja että järjestelmä pystyy käsittelemään sen tuottaman lisäkuorman. Jos sähköjärjestelmä vaatii päivitystä, laadimme myös siihen liittyvät suunnitelmat.

Sähköauton latausjärjestelmien suunnittelu vaatii kokemusta ja ammattitaitoa sekä sähkötekniikassa että sähköautojen lataustekniikassa. Asiantuntevilla suunnitteluratkaisuilla voidaan varmistaa latausmahdollisuuden toimivuus, turvallisuus ja tehokkuus.

Miten korjaussuunnittelu etenee?

  1. Lähetä meille tarjouspyyntö
  2. Olemme sinuun yhteydessä, käymme hankkeen sisällön vielä tarkemmin läpi ja pyydämme tarvittaessa lisätietoa. Oulusta käsin ei myöskään ole välttämättä järkevää tehdä kaikkia hankkeita, jos ne vaativat runsaasti paikan päällä käyntejä, joten kerromme myös tämän rehellisesti.
  3. Laadimme tarjouksen ja käymme sen yhdessä läpi
  4. Tarjouksen hyväksyminen ja suunnittelutyön aloitus
  5. Suunnitelmien valmistuminen ja läpikäynti
  6. Tarvittaessa avustamme urakan kilpailutuksessa

Rakennamme uniikit LVI- ja sähkösuunnitelmat asiakaskohtaisesti ja aina aikataulussa ympäri Suomen – ota yhteyttä!

Pyydä tarjous

Insinööritoimisto Neulanen Oy

Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu
Y-tunnus: 3115649-7

Luotettava kumppani logo

Pauli Manninen

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
Energiatodistusten laatija, ylempi taso
pauli.manninen@neulanen.fi
044 250 8109

Antti Välitalo

Yrittäjä, LVIA-suunnittelija
antti.valitalo@neulanen.fi
040 5177 058

Seuraa meitä somessa
Copyright © 2024 Insinööritoimisto Neulanen Oy